Auteursrecht

Mijn werk

Zoals je op mijn website kunt zien maak ik verschillende soorten illustraties en muurtekeningen. Elke tekening wordt specifiek volgens de wensen van mijn klanten gemaakt. Geen enkele tekening is hetzelfde wanneer ik een tekenopdracht heb aangenomen. Dit stimuleert de creativiteit en houdt het werk voor mij veelzijdig.
Doordat ik de maker ben van alle tekeningen, ook als dit in opdracht is van iemand, heb ik automatisch het auteursrecht op al mijn werken, ook wel bekend als “copyright” in het Engels. Om deze rechten te verkrijgen is het niet nodig om mijn werk eerst te laten registreren.

Auteursrecht

Uiteraard vind ik het leuk dat je mijn tekeningen te gek vindt. Maar het is niet de bedoeling dat iemand anders mijn tekeningen gebruikt zonder dat ik hiervoor toestemming heb gegeven, ook niet onder de noemer ‘inspiratie’. In Nederland heeft de wetgever hiervoor het auteursrecht opgesteld. Dit automatische auteursrecht houdt onder andere in dat ik als maker het recht heb tot openbaarmaking en het recht op verveelvoudiging. Bij openbaar maken moet je denken aan het plaatsen van een werk van een maker op een website. Bij verveelvoudiging moet je denken aan het kopiëren van het werk van de maker. Iemand mag dit alleen doen als diegene toestemming heeft gekregen van de maker, in dit geval ben ik de maker. Deze rechten worden niet verkregen door de naam van de maker bij het werk te vermelden.

Licentie

Samen kunnen we afspreken of je mijn werk mag gebruiken en op welke manier. In de meeste gevallen zal hier een vergoeding tegenover staan. We leggen onze afspraken dan vast in een licentieovereenkomst. De eigendom van het auteursrecht blijft nog steeds van mij, maar ik geef je dan toestemming om mijn werk op een bepaalde afgesproken manier en voor een termijn openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
De licentie kan op basis van exclusiviteit worden verstrekt. Dit houdt in dat ik niemand anders dezelfde rechten geef ten aanzien van een specifiek werk.

Inbreuk

Wanneer je een werk of ontwerp van mij openbaar hebt gemaakt of hebt verveelvoudigd zonder dat ik hiervoor toestemming heb gegeven, is er sprake van een inbreukmakende handeling waarvoor je aansprakelijk bent. Zoals je uit bovenstaande tekst zult begrijpen loop ik door deze inbreuk schade op doordat er geen vergoeding is ontvangen uit de licentieovereenkomst. Hierdoor is degene die de inbreuk pleegt verplicht mij deze schade te vergoeden. Ik zal hiervoor ook (juridische) stappen ondernemen en de kosten hiervan in rekening moeten brengen.

Laten we ervoor zorgen dat het niet zover hoeft te komen; neem bij interesse in een ontwerp contact met me op via info@karlijnvandewier.nl, dan kunnen we samen de opties bekijken!